Hvem er Bess Mensendieck

Bess Mensendieck er født i USA. Som ung rejste hun til Paris, hvor hun uddannede sig til billedhugger. Når hun arbejdede med modeller, undrede det hende gang på gang, at de færreste udnyttede kroppens fulde potentialer.

Det optog hende så meget, at hun indskrev sig op medicinstudiet for at få et dybtgående kendskab til anatomi. Hun studerede i Schweiz, hvor det på det tidspunkt var muligt for en kvinde at læse medicin.

Siden helligede hun sig lægegerningen og ledte i en årrække et forskningsprojekt ved et fysiurgisk hospital i Paris. Teorien bag projektet var, at man via nervesystemet kunne aktivere forsømte muskelgrupper; det såkaldte Mind and Muscle-princip, som stadig danner basis for undervisernes uddannelse på Mensendieck skoler i hele verden. Læs mere her