Mensendieck Skolen

Bliv Mensendieck-underviser


Har du lyst til at undervise i holdningskorrektion, hvor du lærer dine elever, hvordan de bruger kroppen og derved forebygger skader og nedslidning, ved at indarbejde korrekte bevægemønstre og erhverve kropsbevidsthed?

Så er Mensendieck-uddannelsen måske noget for dig!

Mensendieckuddannelsen er lige dele faglig kompetence og pædagogik. Du får således en uddannelse som bevægelsespædagog. Det kræver, at du er selvstændig, moden og har lyst til at undervise både raske mennesker og mennesker med belastningssygdomme.

Mensendieck øvelse

Du lærer:

 • at kunne motivere dine elever til at arbejde med deres krop, styrke deres fysik og øge deres kropsbevidsthed.
 • at formidle Mensendiecks praktiske og teoretiske grundlag i undervisning og i rådgivning.
 • at udvikle og sammensætte øvelsesprogrammer og ergonomiske løsninger på baggrund af en kropsanalyse.

Du kan som Mensendiecklærer søge ansættelse til undervisning gennem aftenskolerne, hos fysioterapi, virksomheder og lignende, eller du kan arbejde selvstændigt i eget firma eller som freelancer. Du kan undervise både individuelt eller på hold.

Læs meget mere om Mensendieckuddannelsen herunder.

Optagelseskrav til uddannelsen


Mensendieckuddannelsen tilrettelægges som et individuelt forløb, og startdato for uddannelsen aftales mellem dig og din Mensendieckskolelærer.

For at blive Mensendiecklærer skal du have:

 • Studieteknisk erfaring på niveau med en HF- eller studentereksamen. Det er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, videnssøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca. 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof, lægges stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.
 • Bestået lægeeksamineret fysiologi og anatomi på min. RAB niveau med 200 timer eller merit fra anden uddannelse, som fx sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut o.l.

Det forudsættes, at du som studerende følger egen undervisning i Mensendieck sideløbende med uddannelsen.

Mensendieck øvelse
Mensendieck øvelse
Mensendieck øvelse

Optagelsesproces


Ansøg om optagelse

Ønsker du at blive Mensendieck-underviser, skal du sende en ansøgning til Dansk Mensendieck Forbund, hvor du vedlægger følgende information:

 • CV
 • Motivation for ansøgning
 • Oplysninger om evt.
  • Fysiske skader
  • Handicaps
  • Krævende kroniske lidelser
 • Oplysninger om, hvordan du ønsker at finansiere uddannelsen, da dette kan have betydning for den individuelle tilrettelæggelse, fx om der forudsættes undervisning i weekender eller hverdage.

Du skal sende din ansøgning til bestyrelsesformand Birgitte Nielsen på birgitte.nielsen@hauge.dk.

Optagelsessamtale

Når du har ansøgt om optagelse på uddannelsen, bliver du inviteret til en samtale hos den eller de Mensendieckskolelærere, der skal undervise dig. Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen.

Da der er tale om en individuel uddannelse, aftales hvor og hvornår undervisningen finder sted, fx om der skal undervises weekender eller på hverdage.

Bliver du efter samtalen vurderet egnet, vil du modtage:

 • Elevkontrakt, der skal underskrives af begge parter.
 • Tro- og loveerklæring, der skal returneres i underskreven tilstand.
 • Information om indbetaling af depositum på kr. 2.500,-, som angivet i elevkontrakten.
Mensendieck øvelse
Mensendieck øvelse
Mensendieck øvelse

Uddannelsesindhold


Uddannelsens fag

 • Praktisk og teoretisk indlæring af Mensendieckgymnastik.
 • Praktisk pædagogik og kropslæsning, herunder undervisningskompetence.
 • Teoretiske analyser og opgaver med udgangspunkt i funktionelle øvelser.
 • Funktionelle øvelser med fokus på ergonomi og biomekanik.
 • Individuelle timer, herunder observationstimer af Mensendiecklektioner.

Uddannelsens pensum

 • Grundbog og vejledningsbog, købes af DMF.
 • Sammensatte og koordinerede øvelser, købes af DMF.
 • ”Bevægeapparatets anatomi”, Finn Bojsen-Møller, seneste udgave fra Munksgaard Danmark.
 • Fysiologibog, valget af fysiologibog aftales med underviser.
 • ”Mennesket led for led”, Anne Meyer Knudsen & Jarno Falkø.
 • Et anatomisk atlas, fx Netters.

Uddannelsens start og tilrettelæggelse

Uddannelsens start og tilrettelæggelse aftales mellem lærer og den studerende og skal indeholde følgende:

 • Uddannelsen består af 120 timer praksistimer, fordelt over 1 år efter individuel aftale mellem den studerende og Mensendieckskolelærer
 • Hjemmeopgaver svarende til 400-500 timer.

Terminsprøve

 • 1. terminsprøve lægges ca. halvvejs i forløbet
 • 2. terminsprøve lægges ca. 2 måneder inden afsluttende eksamen.

Eksamen

Der vil være en praktisk, teoretisk, mundtlig og skriftlig eksamen.

Eksamensbevis

Udstedes af Dansk Mensendieck Forbund og underskrives af formand og lærer samt eksamenskommissionens medlemmer.

Uddannelsens økonomi

Mensendieckuddannelsen er en privatuddannelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Pris kr. 75.000,- ekskl. eksamen, bøger og andre materiale.

Der betales ligeledes for egen individuelle Mensendieckundervisning.

Der må påregnes obligatoriske efteruddannelse for at være ajour med udviklingen indenfor anatomi og bevægelsespædagogik generelt og udviklingen indenfor Mensendieck specielt.

Kontakt


Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores ansvarlige for uddannelsen:

Hanne Wellendorf Jastram
hanne@jastram.dk
tlf. 40 11 26 22

For Mensendieck-uddannelse i udlandet, kontakt hhv. Holland og Norge:

Hogeschool van Amsterdam
Opleiding oefentherapie Mensendieck
c/o: Jacqueline H. C. van der Linde
Postbus 2557, 1000 CN Amsterdam
The Netherlands
J.H.C.van.der.linde@otm.hva.nl

Oslo University College, Faculty of Health Sciences
Mensendieck Physiotherapy Programme
c/o: Nina Bugge Rigault
Pilestredet 50
Postboks 4 St.Olavs plass , 0130 Oslo
Norway
NinaBugge.Rigault@hf.hio.no