Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Mensendieck Forbund - GDPR

Dansk Mensendieck Forbund er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores medlemmer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger. 

De dataansvarlige er
DMFs bestyrelse
Rosenvangen 5
4660 Store Heddinge
Telefon: 24 82 47 17
CVR:  22333410

E-mail: info@mensendieck.dk

Kontaktperson
Birgitte Nielsen
E-mail: birgitte.nielsen@hauge.dk
Telefon: 24 82 47 17

De dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), hvilket betyder, at der kun behandles relevante oplysninger, samt at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu.


Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger: 

 • Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
 • Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, din deltagelse i arrangementer.
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på e-mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder men ikke begrænset til navn, e-mail).
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.
 • Vi indsamler kun følsomme oplysninger i det omfang, du selv sender dem ind til os.

Dine oplysninger kan først og fremmest indsamles hos dig selv, fra bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører. 


Anvendelse af dine personlige oplysninger

Behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på at vi enten kan levere den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen. 

Personoplysninger som du sender via mail, brev eller SMS vil blive behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at: 

 • Administrere dit medlemskab, deltagelse i kurser, møder o. lign.  og alle services relateret til denne organisation, herunder også dine forskellige roller såsom deltager, mensendieck underviser eller bestyrelsesmedlem.
 • Aktivere dit brug af de tjenester tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Levere produkter eller tjenester du har købt via hjemmesiden.
 • Sende opgørelser og fakturaer til dig, og indsamle betalinger fra dig.
 • I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger, samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
 • Hvor du specifikt har bedt om det at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via post, e-mail eller lignende teknologi (og du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing kommunikation).
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.
 • Kontrollere overholdelsen af ​​vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.
 • Forsvarligt sikre kvaliteten i vores medlems- og kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering.

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nærværende betingelser. 

Vi kan videregive dine personoplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en hovedafdeling af denne organisation. For så vidt som det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning. 

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring. 

Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til tredjemand. 

Alle finansielle transaktioner i DMF håndteres gennem

Dataløn www.dataloen.dk
Nets A/S www.nets.eu
Basisbank www.basisbank.dk

Vi deler alene oplysninger med disse parter, i det omfang det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger du foretager via vores hjemmeside; refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger. 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den ansvarlige kontaktperson eller bestyrelsen for Dansk Mensendieck Forbund. 

Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at udvikle forretningen eller servicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse. 


Opbevaring af personoplysninger 

Vi anvender Microsoft Office pakke som ejes og administreres af os selv til at indsamle og behandle oplysninger om lønnede, medlemmer og brugere. På den måde er vi sikret at alle personoplysninger, du giver, opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttede) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via mail eller hjemmesiden vil blive beskyttet og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller deler dem med en tredjepart. 

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger fra udmeldelsesdatoen. l særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes oplysninger i en kortere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde.

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de. 


Ændringer i vilkår og politikker 

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer. 


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte en fra bestyrelsen eller kontaktpersonen.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mail til os.


Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Tredjeparts websteder

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger. 


Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os. 

Kontaktperson
Birgitte Nielsen
E-mail: birgitte.nielsen@hauge.dk
Telefon: 24 82 47 17


Dataansvarlige

DMFs bestyrelse
Rosenvangen 5
4660 Store Heddinge
Telefon: 24 82 47 17
CVR: 22333410
E-mail: info@mensendieck.dk

Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er 

DMFs bestyrelse
Rosenvangen 5
4660 Store Heddinge
Telefon: 24 82 47 17
CVR:  22333410
E-mail: info@mensendieck.dk


Underleverandør

Vores it-system og hjemmeside(r)
SolutionWeb ApS
Tinghøjvej 77
2860 Søborg
Telefon: 70 200 365

 

Cookies på www.mensendieck.dk